เหล็กไอบีมกับเหล็กเอชบีมแตกต่างกันอย่างไร

บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง จำหน่ายเหล็กเส้น  เหล็กรางน้ำ เหล็กแผ่น จำหน่ายสินค้าเหล็กทุกประเภท ตัวแทนจำหน่ายเหล็กทุกชนิด

 เหล็กไอบีม

       เหล็กไอบีม คือ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่เกิดจากการหลอมและหล่อเป็นเหล็กแท่ง รูปแบบของหน้าตัดของไอบีม จะคล้ายกับเหล็กเอชบีมเหล็กไอบีมนิยมนำไปทำเป็นรางเครน ไว้ใช้ยกของที่มีน้ำหนักมากในโรงงาน โดยจะมีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่าเหล็กเอชบีมเนื่องจากเหล็กไอบีม มีความหนาของเหล็กมากกว่า เพื่อรองรับแรงกระแทก และการเคลื่อนที่จากรางเครนเหล็กเอชบีม

 

       เหล็กเอชบีม เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่เกิดจากการหลอมและหล่อเป็นเหล็กแท่ง แล้วรีดในขณะที่เหล็กยังร้อนให้มีหน้าตัดเป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษรูปตัวเอช “H” ซึ่งรูปแบบของหน้าตัดเหล็กเอชบีมจะมีปีกที่กว้างออกมาจากเอวตรงกลาง โดยจะมีความหนาของเหล็กในส่วนปีกเท่ากันตลอด เหมาะสำหรับการใช้เป็นโครงสร้างคาน เสา และโครงสร้างหลังคา

ข้อแตกต่างระหว่างเหล็กไอบีม (I-BEAM) และเหล็กเอชบีม (H-BEAM)

1. ด้านการนำไปใช้งาน

       เหล็กเอชบีม นำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ใช้เป็นชิ้นส่วนของ เสา คาน โครงหลังคา ฯลฯ ซึ่งเหล็กเอชบีมมีขนาดหน้าตัดให้เลือกที่หลากหลาย และสามารถใช้งานได้แบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร โครงหลังคา โครงสร้างโรงงาน หรืองานโครงการขนาดใหญ่เป็นต้น เช่น โรงจอดเครื่องบิน เป็นต้น

เหล็กไอบีม ส่วนใหญ่จะนิยมนำไปทำรางเครน ที่ไว้ใช้ยกของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งเหล็กไอบีมถูกผลิตขึ้นมากเพื่อใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า เช่น รางเลื่อนของเครนในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะความหนาของปีกที่ยื่นออกมาที่มาก และมีลักษณะเรียวที่ปลาย เหล็กก่อสร้าง ซึ่งแตกต่างจากเหล็กเอชบีม ที่มีความหนาของปีกที่เท่ากันตลอด ทำให้เหล็กไอบีมมีลักษณะเด่นคือสามารถรับแรงกระแทกได้ดี แต่ก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าเหล็กเอชบีม ในขณะที่หน้าตัดเท่ากัน

2. ด้านลักษณะรูปร่าง

       เหล็กเอชบีมและเหล็กไอบีมมีส่วนแตกต่างกันในด้านลักษณะรูปร่างของเหล็กที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือหน้าตัดของเหล็ก ซึ่งปีกทั้งบนและล่างของเหล็กเอชบีม จะเป็นแผ่นเรียบหนาเท่ากันตลอด ส่วนของเหล็กไอบีม ทั้งปีกบนและล่างจะเป็นแผ่นเอียงหรือหน้าแปลนเรียว ซึ่งขนาดหน้าตัดเหล็กที่เท่ากัน เหล็กไอบีมจะมีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่าเหล็กเอชบีม เนื่องจากเหล็กไอบีม จะมีความหนาของเหล็กมากกว่าเพื่อรองรับแรงการกระแทก และการเคลื่อนที่จากรางเครน    

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล

เหล็กโลหะ อลูมิเนียม แร่ธาตุ

https://Steelmetals.brandexdirectory.com

หมวดหมู่จากเว็บไซต์ https://brandexdirectory.com/ เว็บไซต์เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *